Meniu Informatii utile
Buget - Contabilitate

Proceduri de publicitate a bugetelor administrativ -teritoriale, conf art.76 din L 273/2006, privind finantele publice locale.

 

Buget local :  an ; buget  an 2019 - buget initial 2019;buget rectificat nov 2019; bug rectif sectiunea de dezvoltare nov 2019

Comunicari buget : comunicari - comunicari buget an 2019; comunicari rectificare bugetara nov 2019

Programul de investitii publice - , an  2019 -form 14

Comunicari priect buget 2020 : - comunicari proiect buget 2020,2021-2023

Proiecte Buget local aprobate -  an 2020 ;- proiect buget an 2020si estimari 2021-2023SD: pr buget 2020,2021-2023 SF:pr bug 2020,2021-2023

Situatii financiare -  , dare de seama - dare de seama contabila iunie 2019

                                                                  dare de seama cheltuieli iunie2019; bilant:cont rezultat iunie 2019

                                                                  active datorii iunie 2019; flux 03 iunie 2019; flux 04 iunie 2019;disponibil iunie 2019

dare de seama covid septembrie 2021 - vizualizare

Registrul de evidenta a datoriei publice locale :  

Registrul de evidenta a garantiilor locale :  

Plati restante :

Executie bugetara :  cont de executie -executie bugetara august 2019

 Fundamentare buget 2019 - vizualizare

Dare de seama covid septembrie 2021 - vizualizare

Buget rectificat septembrie 2021 - vizualizare

Executie bugetara la data de 30 septembrie 2021 - vizualizare

Buget rectificat octombrie 2021 - vizualizare

Dare de seama covid octombrie 2021 - vizualizare

Executie bugetara septembrie 2021 - vizualizare

Dare de seama contabila septembrie 2021 - vizualizare

Buget rectificat decembrie 2021 - vizualizare

Buget rectificat decembrie 23 122021 - vizualizare

Buget rectif 27 decembrie 2021 - vizualizare

Fundamentare buget 2022 - vizualizare

Buget an 2022 - Vizualizare-HCL aprobare buget - vizualizare - comunicari buget- vizualizare

Programul de investitii pe anul 2022 - vizualizare

 Dare de seama contabila an 2021- vizualizare-vizualizare-vizualizare-vizualizare-vizualizare- vizualizare-vizualizare-vizualizare-vizualizare-vizualizare

Dare de seama trimestriala martie 2022 - bilant- cont rezultat patrimonial-active datorii-venituri martie 2022-cheltuieli martie 2022-Anexa 19 martie 2022-Anexa 27 martie-fluxuri trezorerie

Buget rectificat mai 2022 - venituri si cheltuieli

Dare de seama contabila iunie 2022 - bilant- cont rezultat patrimonial- active datorii-anexa 19- anexa 27- fluxuri trezorerie- disponibil- venituri iunie 2022- cheltuieli iunie 2022

Buget rectificat 2022 - venituri si cheltuieli

Dare de seama contabila septembrie 2022 - bilant -  cont de rezultat patrimonial - fluxuri trezorerie - active datorii - anexa 19 - anexa 27 - cont executie venituri - cont executie cheltuieli

Proiect buget pe anul 2023 - vizualizare

Buget an 2023 - vizualizare

Programul de investitii pe anul 2023  - vizualizare; HCL nr. 4 aprobare buget an 2023 - vizualizare

Dare de seama decembrie 2022 - Bilant - vizualizare; Cont rezultat patrimonial - vizualizare; Flux trezorerie - vizualizare; Anexa 19 - Vizualizare; Anexa 27 - vizualizare; Cont executie venituri cheltuieli - vizualizare - vizualizare 

Dare de seama contabila martie 2023 - Bilant - vizualizare; Cont rezultat patrimonial - vizualizare; Flux trezorerie- vizualizare; Cont executie venituri cheltuieli - vizualizare - vizualizare; Active datorii - vizualizare; Anexa 19 - vizualizare; Anexa 27 - vizualizare; Balanta verificare martie 2023 - vizualizare

Date de contact

Primaria Cetateni

Adresa:
Comuna Cetățeni, strada Negru Vodă, nr. 96, județul Argeș, cod postal 117240

Tel.
0248544005
0248544090

Fax:
0248544090

Primar:
Minciună Ion Mugurel

E-mail:
conscetateni@gmail.com

Cod fiscal:4122434


Adrese utile